Herroepingsrecht

 

Indien The Vaping Dutchman zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan The Vaping Dutchman retourneren, conform de door The Vaping Dutchman verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Producten dienen zich in originele en onaangebroken verpakking te bevinden. Om hygienische redenen worden aangebroken of gebruikte producten niet retour genomen. Aangebroken of gebruikte onderdelen (met name verstuivers, mondstukken en liquids) worden niet gerestitueerd en rederlijkerwijs in mindering gebracht op de aankoopprijs.

 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (The Vaping Dutchman, A.S.J. Jongen, Laatbankstraat 27, 6291EB, Vaals, The Netherlands) doormiddel van een duidelijke schriftelijke verklaring (brief, fax of e-mail) hiervan informeren. Onderaan deze tekst kunt u een sjabloon vinden hiervoor.

 

Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal The Vaping Dutchman dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door The Vaping Dutchman alleen worden uitgesloten indien The Vaping Dutchman dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door The Vaping Dutchman tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop The Vaping Dutchman geen invloed heeft;

 

Herroepingssjabloon

(Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, stuur ons dan een brief, fax of e-mail met de volgende inhoud)

Aan The Vaping Dutchman

A.S.J. Jongen

Laatbankstraat 27

6291EB  Vaals

The Netherlands

 

Bij dezen wens ik mijn bestelling van de volgende, door mij bestelde, producten te herroepen:

(Producten weergeven)

Bestelling geplaatst op (datum weergeven)

(Uw naam en adresgegevens)

(Datum, Handtekening)